Top bar

Header section Onpassive Viet Nam


Bài đăng cũng được dịch qua tiếng: (INDIA) (CANADA) (FRANCE) (UNITED STATES) (BANGLADESH) (GHANA) (PAKISTAN) (HUNGARY) (GABON) (PAPUA NEW GUINEA) (AUSTRALIA) (SENEGAL) (UNITED ARAB EMIRATES) (SAUDI ARABIA) (VIET NAM) (NIGERIA) (简体中文) (HONG KONG) (EGYPT) (THAILAND) (ONPASSIVE OFOUNDERS)

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Đơn giản hóa sự phức tạp của nhu cầu kinh doanh của bạn
O-Cademy
O-Bless
O-Shop
O-Staff
O-Mail
O-Trim
o-post
O-Wallet
O-Tracker
o-capture
o-chat
o-peer
o-virtual
o-dit
o-lead
o-domain
onpassive Viet Nam

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

Tự động tràn sàn công ty

Hệ thống tự động tràn tầng theo quy luật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Làm thế nào để tràn sàn công ty

Hiện đang ở giai đoạn trước khi bắt đầu. Tuyển dụng các thành viên sáng lập toàn cầu với GoFounders. Một hàng net trên khắp thế giới. Hãy nhanh tay giữ chỗ. Thành viên sáng lập $ 97 cho vị trí 1%.

onpassive Viet Nam

4 bộ ma trận 3X10 . Từ việc đầu tư 25 đô la thành thu nhập hàng tháng tối đa là 2 triệu đô la.

Onpassive là một mạng lưới trên khắp thế giới. Các thành viên xây dựng một mạng lưới để đạt được thu nhập thụ động thực tế. Không đưa ra các khuyến nghị bán hàng cũng có thể được các nhóm trực tuyến đổ xuống thu nhập trợ giúp phi tập trung. Xây dựng cơ hội thưởng thu nhập ma trận 4 .

Hiện đang trong giai đoạn trước khi bắt đầu. Tuyển dụng các thành viên sáng lập toàn cầu với GoFounders. Một hàng net trên khắp thế giới. Hãy nhanh tay giữ chỗ. Thành viên sáng lập $ 97 cho vị trí 1%.

onpassive Viet Nam

Chi phí tham gia ma trận là $ 25 mỗi tháng.

 • Thế hệ đầu tiên tổng 3 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 2 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 6 đô la .
 • Thế hệ thứ hai là 9 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 3 sẽ kiếm được tổng cộng $ 27 .
 • Thế hệ thứ ba có 27 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng 2 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 54 đô la .
 • Tổng số thế hệ thứ 4 đến thứ 8 9801 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng 1 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 9.801 đô la .
 • Thế hệ thứ 9 19683 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 2 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 39.366 đô la .
 • Thế hệ thứ 10 có tổng cộng 59049 . Mỗi thành viên tích cực có tiền thưởng 1 đô la sẽ kiếm được tổng cộng là 59.049 đô la Mỹ.

Khi bạn kiếm được nhiều hơn 125 đô la , hệ thống sẽ tự động thêm ma trận 125 đô la . Hoặc bạn có thể tham gia thủ công. Lúc này bạn sẽ có thu nhập ma trận 2 . Nhân thu nhập của bạn một cách nhanh chóng.

onpassive Viet Nam

Chi phí tham gia ma trận là $ 125. Điền vào ma trận với $ 205.365 mỗi tháng. Tại thời điểm này, bạn thêm tổng cộng ma trận $ 25 và $ 125 ma trận khi 2 ma trận lấp đầy lên. Tổng thu nhập hàng tháng là $ 313,668.

 • Tổng thế hệ đầu tiên là 3 . Tổng cộng $ 30 cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng là $ 10 .
 • Thế hệ thứ hai là 9 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 15 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 135 đô la .
 • Thế hệ thứ ba có 27 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 7 sẽ kiếm được tổng cộng $ 189 .
 • 324 ở thế hệ thứ 4 và thứ 5 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 5 sẽ kiếm được tổng cộng $ 1.620 .
 • Thế hệ thứ 6 729 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 3 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 2.187 đô la .
 • Thế hệ thứ 7 có tổng cộng 2187 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 2 đô la sẽ kiếm được tổng số tiền là 4.374 đô la .
 • Tổng số thế hệ thứ 8 và thứ 9 26,244 . Tổng cộng có thể kiếm được $ 78,732 cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng là $ 3 .
 • Thế hệ thứ 10 có tổng cộng 59049 . Bạn có thể kiếm được tổng cộng 118.098 đô la cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng là 2$.

Khi bạn kiếm được nhiều hơn 250 đô la hệ thống sẽ tự động thêm ma trận 250 đô la . Hoặc bạn có thể tham gia thủ công. Lúc này bạn sẽ có thu nhập ma trận 3 . Nhân thu nhập của bạn một cách nhanh chóng.

onpassive Viet Nam

Chi phí tham gia ma trận là 250 đô la . Điền vào ma trận với 700.041 đô la mỗi tháng . Tại thời điểm này, bạn thêm tổng cộng ma trận $ 25 và ma trận $ 125 ma trận $ 250 khi 3 ma trận lấp đầy < mạnh> lên. Tổng cộng 1.013.709 đô la mỗi tháng.

 • Tổng thế hệ đầu tiên là 3 . Tổng cộng $ 30 cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng là $ 10 .
 • Thế hệ thứ hai là 9 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 25 đô la sẽ kiếm được tổng số tiền là 225 đô la .
 • Thế hệ thứ ba có 27 . Tổng cộng $ 270 cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng là $ 10 .
 • 1053 từ thế hệ thứ 4 đến thứ 6 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 8 sẽ kiếm được tổng cộng $ 8,424 .
 • Tổng số thế hệ thứ 7 và thứ 8 8748 . Tổng cộng có thể kiếm được 61.236 đô la cho mỗi thành viên tích cực và số tiền thưởng 7 đô la của mỗi thành viên tích cực.
 • Tổng số thế hệ thứ 9 và thứ 10 78,732 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng $ 8 sẽ kiếm được tổng cộng $ 629.856 .

Khi bạn kiếm được nhiều hơn 500 đô la hệ thống sẽ tự động thêm ma trận 500 đô la . Hoặc bạn có thể tham gia thủ công. Lúc này bạn sẽ có thu nhập ma trận 4 . Nhân thu nhập của bạn một cách nhanh chóng.

onpassive Viet Nam

Chi phí tham gia ma trận là $ 500 . Điền vào ma trận với 1.015.260 đô la mỗi tháng . Tại thời điểm này, bạn thêm tổng cộng ma trận $ 25 ma trận $ 125 ma trận $ 250 ma trận $ 500 khi < mạnh> 4 ma trận lấp đầy lên. Tổng cộng là 2.032.614 đô la mỗi tháng .

 • Tổng thế hệ đầu tiên là 3 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng 20 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 60 đô la .
 • Thế hệ thứ hai là 9 . Tổng số tiền thưởng $ 270 cho mỗi thành viên tích cực là $ 30 .
 • 108 ở thế hệ thứ 3 đến thứ 5 . Mỗi thành viên tích cực được thưởng 15 đô la sẽ kiếm được tổng cộng 1.620 đô la .
 • 2,916 ở thế hệ thứ 6 đến thứ 7 . Mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 10 sẽ kiếm được tổng cộng $ 2,9160 .
 • 2,6244 ở thế hệ thứ 8 đến thứ 9 . Tổng cộng $ 393.660 có thể kiếm được cho mỗi thành viên tích cực tiền thưởng $ 15 .
 • Thế hệ thứ 10 có tổng cộng 59049 . Tổng cộng $ 590.490 kiếm được cho mỗi thành viên tích cực và số tiền thưởng 10 đô la .
 • Bắt đầu triển khai bằng cách đầu tư $ 25 vào ma trận. Chờ doanh thu trước khi đưa vào ma trận tiếp theo. Cho đến khi tham gia vào bốn ma trận thu nhập lên đến tối đa là 2 triệu đô la mỗi tháng . Nếu tỷ lệ tiếp cận chỉ là 10 phần trăm , bạn có thể kiếm được 200.000 đô la mỗi tháng . Kế hoạch này sẽ lật tẩy cuộc đời bạn.

  onpassive Viet Nam

Bài đăng cũng được dịch qua tiếng: (INDIA) (CANADA) (FRANCE) (UNITED STATES) (BANGLADESH) (GHANA) (PAKISTAN) (HUNGARY) (GABON) (PAPUA NEW GUINEA) (AUSTRALIA) (SENEGAL) (UNITED ARAB EMIRATES) (SAUDI ARABIA) (VIET NAM) (NIGERIA) (简体中文) (HONG KONG) (EGYPT) (THAILAND) (ONPASSIVE OFOUNDERS)

COMMENT MỚI NHẤT

Xem những người sáng lập nói gì về hành trình của họ với ONPASSIVE

call

ĐĂNG KÝ